Ulepszenie: Oto, co wiemy o tajlandzkiej ustawie o ochronie danych osobowych (PDPA), zanim zostanie wdrożona jutro

Krajowy –

Tajlandzka ustawa o ochronie danych osobowych BE 2562 (PDPA) wejdzie w życie jutro, 1 czerwca 2022 r. Ustawa o ochronie danych osobowych ma na celu przyznanie większych praw właścicielom danych osobowych. Ustawa również buduje i ustanawia standardy w celu zachowania bezpieczeństwa danych osobowych do przyszłego wykorzystania za zgodą właścicieli danych.

Biuro Komisji Ochrony Danych Osobowych, Bank of Thailand, wyjaśnił również korzyści płynące z PDPA na poziomie indywidualnym, rządowym i krajowym w następujący sposób:

Pod względem korzyści dla jednostki publicznej, PDPA pozwoliłaby ludziom; 1. Potwierdź cel zbierania, wykorzystywania i publikowania danych osobowych, 2. Prośba o usunięcie, eliminację lub żądanie wstrzymania wykorzystywania danych osobowych, 3. Złóż skargę i zażądaj odszkodowania, jeśli informacje są wykorzystywane do innych celów stwierdzone, oraz 4. Ograniczenia zakłóceń lub szkód spowodowanych naruszeniem danych osobowych.

W przypadku agencji rządowych i prywatnych ustawa byłaby; 1. Zwiększyć zaufanie do gromadzenia, wykorzystywania lub publikowania danych osobowych zgodnie z międzynarodowym standardem, 2. Ustalić jasne środki gromadzenia, wykorzystywania lub publikowania danych osobowych oraz 3. Zapewnić proces prawny, aby dane osobowe były przejrzyste, odpowiedzialne, i weryfikowalne.

Na poziomie krajowym uodo ujednolici środki ochrony danych osobowych. jednocześnie kreując dobry wizerunek kraju. Umożliwi również powiązanym departamentom monitorowanie operacji rządowych i biznesowych oraz zbadanie, czy ochrona danych osobowych jest dokładna i odpowiednia.

FOTO: iLaw

Zgodnie z informacje wydane z PDPC Tajlandia, robienie zdjęć lub klipów utrwalających inną osobę i umieszczanie ich bez negatywnych intencji lub wyrządzania szkody osobie fotografowanej może być wykonane, jeśli jest to wykorzystywane do celów osobistych.

Zgodnie z nową ustawą PDPD, instalacja kamer CCTV na własnej posesji nie wymaga znaków ostrzegawczych, jeśli intencją właściciela jest zapobieganie przestępczości i zapewnienie bezpieczeństwa właścicielowi domu i mieszkańcom.

Właściciel danych osobowych ma prawo odmówić wyrażenia zgody, gdy zostanie poproszony o wykorzystanie jego danych osobowych. Zgoda jest wymagana, jeżeli informacje te będą wykorzystane w 1. części umowy; 2. upoważnienie prawne; 3. cel ratowania życia i/lub zaangażowanie ciała jednostki; 4. badania statystyczne; 5. dokument pożytku publicznego oraz; 6. ochrona interesów i praw.

Powyższe zasady mogą jednak ulec zmianie w zależności od faktów/sytuacji występujących w poszczególnych przypadkach.

Pan Adam Judd jest współwłaścicielem TPN media od grudnia 2017 roku. Pochodzi z Waszyngtonu w Ameryce. Ma doświadczenie w HR i operacjach i od dekady pisze o wiadomościach i Tajlandii. Mieszka w Pattaya od około dziewięciu lat jako pełnoetatowy mieszkaniec, jest dobrze znany lokalnie i regularnie odwiedza ten kraj od ponad dekady. Jego pełne dane kontaktowe, w tym dane kontaktowe biura, można znaleźć na naszej stronie Kontakt poniżej. Historie proszę kierować na e-mail [email chroniony] O nas: https://thephuketexpress.com/about-us/ Skontaktuj się z nami: https://thephuketexpress.com/contact-us/