Chiny ogłaszają zakończenie zamykania granic i środków kwarantanny związanych z Covid

Krajowy —

Koniec z obowiązkową kwarantanną. Koniec z ograniczeniami dotyczącymi lotów. Negatywny wynik testu na 48 godzin przed podróżą jest jedynym wymogiem Covid, aby podróżować do Chin od stycznia xnumxth.

Chiny opublikowały w nocy w poniedziałek 26 grudnia dwa ogłoszenia, w których zapowiedziały istotne zmiany w polityce dotyczące Covid-19. Poniżej przedstawiamy niektóre z głównych zmian zasad.

  1. Ze skutkiem natychmiastowym Chiny zmieniają nazwę „zapalenie płuc nowego koronawirusa” na „nowa infekcja koronawirusem”, usuwając słowo „zapalenie płuc” z oficjalnej nazwy Covid-19.
  2. Covid-19 został oznaczony jako choroba zakaźna kategorii B, ale od 2020 roku jest najpoważniejszą chorobą zakaźną kategorii A. Od 8 stycznia 2023 roku Covid-19 będzie zarządzany jako choroba zakaźna kategorii B, torując drogę sposób na zniesienie ograniczeń.

[Wszystko poniżej będzie obowiązywać od 8 stycznia 2023 r.]

  1. W wyniku zarządzania Covid-19 jako choroby zakaźnej kategorii B od 8 stycznia 2023 r., zgodnie z chińskim prawem dotyczącym zapobiegania i kontroli chorób zakaźnych, Chiny nie będą już wdrażać środków kwarantanny dla osób zakażonych Covid-19; nie ustalać już bliskich kontaktów; nie wyznaczać już obszarów wysokiego i niskiego ryzyka; dostosować swoje testy na Covid-19 do dobrowolnych testów; dostosować częstotliwość i treść odpowiednich publikacji informacji;
  2. Zgodnie z chińskim prawem dotyczącym granic i kwarantanny, Chiny nie będą już nakładać odpowiednich środków kwarantanny na personel i towary przychodzące.
  3. Test kwasu nukleinowego/PCR zostanie przeprowadzony 48 godzin przed rozpoczęciem podróży do Chin. Osoby z negatywnymi wynikami mogą przyjechać do Chin bez ubiegania się o kod zdrowotny z chińskich ambasad/konsulatów za granicą. Jeśli wynik testu jest pozytywny, osoba powinna udać się do Chin po uzyskaniu negatywnego wyniku.
  4. Chiny wyeliminują testy kwasu nukleinowego / PCR i scentralizowaną kwarantannę po wejściu. Jeśli deklaracja o stanie zdrowia jest normalna i nie ma nieprawidłowości w rutynowej kwarantannie w porcie celnym, osoba zostanie zwolniona do wjazdu do Chin.
  5. Chiny zlikwidują tak zwaną politykę „pięć jeden”, wymóg obłożenia lotów i inne ograniczenia dotyczące liczby lotów. Linie lotnicze są nadal zobowiązane do podejmowania środków ostrożności podczas lotu, a pasażerowie nadal muszą nosić maski. (Polityka „Pięć jeden” pozwalała przewoźnikom z Chin kontynentalnych na wykonywanie tylko jednego lotu tygodniowo na jednej trasie do dowolnego kraju, a zagranicznym liniom lotniczym na wykonywanie tylko jednego lotu tygodniowo do Chin. Większość lotów do Chin została ograniczona do wypełnienia 75% ich siedzenia.)
  6. Chiny będą dalej optymalizować rozwiązania dla obcokrajowców przybywających do Chin w celu wznowienia pracy i produkcji, prowadzenia działalności gospodarczej, studiowania, wizyt rodzinnych i zjazdów, a także zapewnią odpowiednią wygodę wizową.
  7. Chiny będą stopniowo wznawiać wjazd i wyjazd pasażerów na drogach wodnych i w portach lądowych.
  8. Chiny wznowią podróże chińskich obywateli w uporządkowany sposób, zgodnie z międzynarodową sytuacją epidemiczną i przepustowością różnych usług.

W oficjalnym zawiadomieniu podano następujące tło zmiany polityki.

Od wybuchu nowej infekcji koronawirusem Komitet Centralny Partii, z towarzyszem Xi Jinpingiem na czele, przywiązywał wielką wagę do zapobiegania i kontroli epidemii, wszechstronnie wzmocnił scentralizowane i zjednoczone kierownictwo prac prewencyjnych i kontrolnych oraz jasno zdefiniował mechanizm instytucjonalny, zasady strategiczne, cele i zadania oraz wymagania pracy w zakresie zapobiegania i kontroli epidemii, dostarczając podstawowych wytycznych i wskazówek naukowych dotyczących wygrania wojny ludowej i wojny ogólnej, wojny przechwytującej oraz normalizacji w zapobieganie i zwalczanie epidemii.

Zapobieganie i kontrola epidemii w Chinach zawsze opierała się na zasadach „najpierw ludzie” i „życie przede wszystkim”, przy czym wszystkie regiony i departamenty ściśle ze sobą współpracowały, wykonując swoje obowiązki, dynamicznie optymalizując i dostosowując środki zapobiegania i kontroli w zależności od sytuacji i stale ulepszając naukową i precyzyjną prewencję i kontrolę.

1.4 miliarda ludzi walczyło z epidemią jednym sercem, z wytrwałością i poświęceniem, skutecznie reagując na wpływ pięciu fal globalnych epidemii, skutecznie unikając rozprzestrzeniania się stosunkowo silnie chorobotwórczego szczepu pierwotnego i szczepu Delta oraz znacznie zmniejszając poważne choroby i zgony. Epidemie i zgony zostały znacznie ograniczone, a także zyskano cenny czas na opracowanie i zastosowanie szczepionek i leków, a także przygotowanie środków medycznych.

Chiny utrzymują najniższe wskaźniki epidemii i zgonów na świecie, stale poprawiają zdrowie ludzi i osiągają najlepsze wyniki na świecie w integracji rozwoju gospodarczego oraz zapobiegania i kontroli epidemii, silnie demonstrując rolę odpowiedzialnego mocarstwa i tworząc cud zapobiegania i kontroli w historii walki człowieka z chorobami.

Obecnie, wraz z mutacją wirusa, zmianami epidemiologicznymi, popularnością szczepień i gromadzeniem doświadczeń w zapobieganiu i zwalczaniu, zapobieganie i zwalczanie nowych zakażeń koronawirusem w Chinach staje przed nowymi sytuacjami i nowymi zadaniami. Prace prewencyjne i kontrolne weszły w nowy etap.

Z sytuacji mutacji wirusa eksperci krajowi i zagraniczni ogólnie uważają, że ogólny kierunek mutacji wirusa jest następujący: stanie się mniej patogenny, więcej infekcji górnych dróg oddechowych, z krótszym okresem inkubacji, nowy koronawirus będzie długo istniał w przyrodzie z czasem jej patogeniczność zostanie znacznie zmniejszona, a choroba będąca jej następstwem stopniowo przekształci się w powszechną chorobę zakaźną układu oddechowego.

Chociaż liczba zakażeń jest wysoka, odsetek zakażeń bezobjawowych i łagodnych przypadków wynosi ponad 90%, a wskaźnik poważnych zachorowań i zgonów jest niezwykle niski. Z perspektywy chińskiej fundacji zajmującej się zapobieganiem i kontrolą, Chiny zgromadziły ponad 3.4 miliarda dawek szczepionek przeciwko nowemu koronawirusowi, przy czym pełny wskaźnik szczepień wynosi ponad 90% dla osób powyżej trzeciego roku życia; poczyniono postępy w badaniach i rozwoju określonych leków przeciwwirusowych w kraju i za granicą, a Chiny dokonały przeglądu skutecznych klinicznie recept, takich jak „trzy leki i trzy recepty” (tradycyjnej medycyny chińskiej). Personel medyczny i zdrowotny zgromadził bogate doświadczenie w zapobieganiu i zwalczaniu epidemii oraz leczeniu, a możliwości zapobiegania i kontroli zostały znacznie ulepszone.

Po kompleksowej ocenie mutacji wirusa, sytuacji epidemicznej i podstaw Chin w zakresie profilaktyki i kontroli, Chiny (spełniły) podstawowe warunki dostosowania infekcji nowym koronawirusem z „oznaczonej jako kategoria B, ale zarządzana w kategorii A” do „ wyznaczony jako Kategoria B i zarządzany w ramach Kategorii B”.

Artykuł z Zichen Wang

Oryginalna wersja tego artykułu pojawiła się na naszej siostrzanej witrynie The Pattaya News, której właścicielem jest nasza firma macierzysta TPN media.

 

Najnowszy tłumacz wiadomości lokalnych w The Pattaya News. Aim ma XNUMX lata, obecnie mieszka i studiuje ostatni rok studiów w Bangkoku. Interesuje się tłumaczeniem na język angielski, opowiadaniem historii i przedsiębiorczością, wierzy, że ciężka praca jest nieodzownym składnikiem każdego sukcesu na tym świecie.