Królewski rząd Tajlandii, UNHCR i UNICEF łączą siły, aby przyspieszyć postępy w likwidacji bezpaństwowości dzieci

KOMUNIKAT PRASOWY:

BANGKOK, 31 maja 2023 r – Na seminarium zorganizowanym przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, UNHCR i UNICEF w Bangkoku przedstawiciele rządu, organizacji społeczeństwa obywatelskiego i agencji ONZ spotkali się, aby zintensyfikować wysiłki na rzecz położenia kresu bezpaństwowości dzieci w Tajlandii. Seminarium, które odbywa się w ramach wspólnej strategii UNHCR-UNICEF na rzecz przeciwdziałania bezpaństwowości dzieci, ma na celu przegląd postępów poczynionych w Tajlandii, podkreślając jednocześnie wyzwania i identyfikując rozwiązania oraz obszary wymagające lepszej współpracy między kluczowymi podmiotami.

W ciągu ostatnich dziesięcioleci Tajlandia poczyniła postępy w zakresie ustawodawstwa i polityki dotyczącej bezpaństwowości. Jednak „Rozwiązywanie problemu bezpaństwowości dzieci w Tajlandii pozostaje w toku”, powiedział przedstawiciel UNHCR, Giuseppe de Vincentiis. „Z zadowoleniem przyjmujemy zobowiązanie RTG do położenia kresu bezpaństwowości dzieci. UNHCR będzie nadal wspierać rząd i interesariuszy w wykorzystywaniu poczynionych postępów i rozważy złożenie nowych zobowiązań dotyczących kwestii bezpaństwowości na tegorocznym Światowym Forum Uchodźców”.

„Każde dziecko ma prawo do obywatelstwa lub statusu prawnego” – powiedział Kyungsun Kim, przedstawiciel UNICEF w Tajlandii. „Jest to podstawowe prawo i pierwsza brama, która umożliwia dzieciom korzystanie z innych podstawowych praw, w tym prawa do przetrwania, edukacji, ochrony i znaczącego uczestnictwa. Bez obywatelstwa i/lub statusu prawnego dziecku niezwykle trudno jest prowadzić dobre życie i zapewnić sobie świetlaną przyszłość”.

Królewski Rząd Tajlandii poparł kampanię UNHCR #IBelong mającą na celu położenie kresu bezpaństwowości do 2024 r. i zobowiązał się do zapewnienia możliwości uzyskania statusu prawnego lub obywatelstwa bezpaństwowcom, w tym dzieciom, oraz do poprawy dostępu do edukacji, usług socjalnych i ochrony dla nich. Od 2015 r. ponad 63,000 XNUMX zarejestrowanych bezpaństwowców uzyskało obywatelstwo tajskie. 

Zgodnie z tajskim prawem każde dziecko urodzone w Tajlandii może zarejestrować się przy urodzeniu i uzyskać akt urodzenia, a także uczęszczać do szkół i mieć dostęp do służby zdrowia, nawet jeśli nie ma statusu prawnego ani żadnego dokumentus

Eksiri Pintaruji, Dyrektor Generalny Departamentu Organizacji Międzynarodowych Ministerstwa Spraw Zagranicznych powiedział: „To przełomowe wydarzenie nie tylko stanowi okazję do refleksji nad postępami poczynionymi w walce z bezpaństwowością dzieci, ale pomoże nam udoskonalić i przyspieszyć nasze wysiłki na rzecz kompleksowego rozwiązania problemu bezpaństwowości wśród dzieci w Tajlandii. Królewski rząd Tajlandii wykorzystuje tę okazję, aby podwoić wysiłki, wraz z agencjami ONZ i organizacjami pozarządowymi, w celu rozwiązania problemu bezpaństwowości dzieci w Tajlandii”.  

O UNHCR 

UNHCR, Agencja ONZ ds. Uchodźców, jest upoważniona do kierowania i koordynowania międzynarodowych działań mających na celu ochronę osób zmuszonych do opuszczenia swoich domów z powodu konfliktów i prześladowań. Ponadto agencja jest upoważniona przez Zgromadzenie Ogólne ONZ do identyfikowania i ochrony bezpaństwowców 
ludzi oraz zapobieganie i ograniczanie bezpaństwowości. Jej celem jest ochrona praw i dobrobytu osób przymusowo przesiedlonych i bezpaństwowców.  

W Tajlandii UNHCR ściśle współpracuje z Królewskim Rządem Tajlandii, aby wspierać wysiłki na rzecz zapobiegania i ograniczania bezpaństwowości. Praca obejmuje rzecznictwo i wsparcie techniczne na rzecz reformy prawa i polityki, inicjatywy budowania potencjału i wspieranie RTG w realizacji zobowiązań złożonych w ramach globalnej kampanii #IBelong mającej na celu położenie kresu bezpaństwowości.

Ponadto UNHCR od 2015 roku współpracuje z organizacją pozarządową Adventist Development and Relief Agency (ADRA), wspierając władze Tajlandii we wdrażaniu procedur rejestracji stanu cywilnego i obywatelstwa poprzez udzielanie pomocy prawnej bezpaństwowcom i podnoszenie świadomości wśród dotkniętych nimi społeczności w Chiang Rai Dystrykty Mae Fah Luang, Mae Chan i Mae Sai. W projekt zaangażowani byli urzędnicy rządowi na szczeblu dystryktu, dyrektorzy szkół, liderzy społeczności oraz lokalne społeczeństwo obywatelskie, którzy również pracowali nad kwestią bezpaństwowości. Od 2015 r. ponad 50,000 XNUMX bezpaństwowców otrzymało pomoc prawną od UNHCR i jej partnera ADRA.  

O UNICEF 

UNICEF jest upoważniony do działania na rzecz ochrony praw dzieci, pomocy w zaspokajaniu ich podstawowych potrzeb i poszerzania ich możliwości, aby mogły w pełni wykorzystać swój potencjał. Jej zaangażowaniem jest zapewnienie szczególnej ochrony dzieciom znajdującym się w najtrudniejszej sytuacji – ofiarom wojen, katastrof, skrajnego ubóstwa, wszelkich form przemocy i wyzysku oraz niepełnosprawnym.

W Tajlandii UNICEF i Wydział Prawa Uniwersytetu w Chiangmai przy wsparciu Unii Europejskiej przeprowadził badanie „Niewidzialne życie: 48 lat sytuacji bezpaństwowców w Tajlandii (1972-2020),” który zawiera przegląd i analizę przeszkód w uzyskaniu statusu prawnego i obywatelstwa dla bezpaństwowych dzieci w Tajlandii. Wyniki pokazały, że Tajlandia musi skoncentrować się na przełożeniu polityki na praktykę, aby wyeliminować bezpaństwowość dzieci. Obejmuje to wprowadzenie jasnych procedur, działań i wytycznych, a także budowanie potencjału personelu i przydzielanie większych zasobów finansowych i ludzkich na poziomie operacyjnym. 

W 2022 roku UNICEF we współpracy z Terre Des Hommes Germany i Siecią Ochrony Dzieci Bezpaństwowców uruchomił mobilne jednostki rejestracji ludności, w których wolontariusze podróżowali do szkół w północnej Tajlandii, aby ułatwić proces rejestracji bezpaństwowców i dzieci bez statusu prawnego. Do tej pory jednostka mobilna dotarła do 22,000 XNUMX dzieci z kodem G.

# # #

ABY UZYSKAĆ ​​WIĘCEJ INFORMACJI PROSIMY O KONTAKT:

Morgane Roussel-Hemery, Zastępca Oficera ds. Relacji Zewnętrznych

UNHCR Tajlandia 

+66 81 140 4353 

[email chroniony] 

Nattha Keenapan, oficer ds. komunikacji

UNICEF Tajlandia

086 616 7555

[email chroniony] 

-=-=-=-=-=-=-=–=-=-=-=-=-=-=-=

Nie zapomnij zapisać się do naszego newslettera i otrzymuj wszystkie nasze wiadomości dostarczane do Ciebie w jednym e-mailu bez spamu. Kliknij tutaj! LUB wpisz poniżej swój e-mail!

Pomóż wesprzeć Phuket Express w 2023 roku!

Zapisz się!
Goongnang Suksawat
Goong Nang jest tłumaczem wiadomości, który przez wiele lat pracował zawodowo dla wielu organizacji informacyjnych w Tajlandii, a z The Pattaya News od ponad czterech lat. Specjalizuje się przede wszystkim w wiadomościach lokalnych z Phuket, Pattaya, a także w wiadomościach krajowych, ze szczególnym uwzględnieniem tłumaczeń z języka tajskiego na angielski i pracy jako pośrednik między reporterami a pisarzami anglojęzycznymi. Pochodzi z Nakhon Si Thammarat, ale mieszka w Phuket i Krabi, z wyjątkiem dojazdów do pracy między nimi.