TCC przedstawia 3-punktowy plan odrodzenia tajskiej gospodarki

KOMUNIKAT PRASOWY:

Tajska Izba Handlowa przedstawiła kompleksowy, trzypunktowy plan, wzywając nowo mianowany rząd pod przewodnictwem premier Sretthy Thavisin do podjęcia szybkich działań mających na celu ożywienie gospodarki i sektora turystycznego.

Przewodniczący Izby Sanan Angubolkul podkreślił znaczenie natychmiastowych działań i przyspieszonych wypłat budżetowych w celu sprostania bieżącym wyzwaniom gospodarczym. Sanan wyjaśnił, jak istotne jest ustalenie priorytetów dla konkretnych działań w ciągu pierwszych 100 dni kadencji nowego rządu, wzywając nowy rząd do zajęcia się pilną potrzebą wprowadzenia pakietów stymulacyjnych mających na celu zmniejszenie ciężaru kosztów utrzymania obywateli i kosztów produkcji ponoszonych przez przedsiębiorstwa.

Nowa administracja została również wezwana do szybkiego ułatwienia wydawania wiz chińskim turystom i zaradzenia rosnącemu popytowi na turystów zagranicznych poprzez zwiększenie dostępności lotów. Te proaktywne środki są szczególnie istotne, biorąc pod uwagę znaczenie ostatniego kwartału jako szczytowego sezonu turystycznego w Tajlandii, odgrywając tym samym kluczową rolę w ożywieniu gospodarczym kraju.

Ponadto niezwykle istotna jest także konieczność przyspieszenia wypłat budżetu na rok budżetowy 2023 i niezwłocznego uchwalenia projektu ustawy budżetowej na rok budżetowy 2024, ponieważ ma to zapewnić płynne przejście, zwiększyć zaufanie inwestorów zagranicznych i pobudzić zwiększone inwestycje zagraniczne.

Sanan wyraził pewność izby, że wdrożenie tych propozycji, w połączeniu z skupieniem się na bodźcach gospodarczych, doprowadzi do wzrostu gospodarczego w ostatnim kwartale, ostatecznie osiągając początkowy cel 3% wzrostu dla królestwa.

W związku ze zbliżającym się utworzeniem gabinetu na horyzoncie izba podzieliła się swoimi pozytywnymi prognozami dotyczącymi umiejętności potencjalnych nominatów w skutecznym zarządzaniu portfelami gospodarczymi i poprawie dobrobytu wszystkich obywateli Tajlandii.

Powyższe jest komunikatem prasowym Departamentu PR rządu Tajlandii.

Goong Nang jest tłumaczem wiadomości, który przez wiele lat pracował zawodowo dla wielu organizacji informacyjnych w Tajlandii, a od czterech lat współpracuje z The Pattaya News. Specjalizuje się przede wszystkim w wiadomościach lokalnych z Phuket, Pattaya, a także w wiadomościach krajowych, ze szczególnym uwzględnieniem tłumaczeń z języka tajskiego na angielski i pracy jako pośrednik między reporterami a pisarzami anglojęzycznymi. Pochodzi z Nakhon Si Thammarat, ale mieszka w Phuket i Krabi, z wyjątkiem dojazdów do pracy między nimi.