Nowy premier Tajlandii pilnie zajmie się gwałtownie rosnącymi rachunkami za energię i cenami ropy

KOMUNIKAT PRASOWY:

Federacja Tajskiego Przemysłu (FTI) wyraziła aprobatę dla obietnic premiera Sretthy Thavisin dotyczących obniżenia rachunków za energię i detalicznych cen oleju napędowego.

Przewodniczący FTI, Kriengkrai Thiennukul, stwierdził, że gwałtownie rosnące ceny energii i oleju napędowego zwiększyły koszty życia i produkcji, w czym FTI nieustannie opowiada się za pomocą rządową. Taryfa za energię elektryczną dla gospodarstw domowych, która od maja do sierpnia wynosiła 4.7 bahta za kilowatogodzinę (jednostkę), od września do grudnia jedynie nieznacznie obniżyła się do 4.45 bahta za jednostkę, co jest stawką nadal uważaną przez FTI za zbyt wysoką.

W niedawnym oświadczeniu Srettha podkreślił, że najważniejszym priorytetem jego administracji będzie obniżenie cen energii wkrótce po objęciu urzędu. Przewodniczący FTI powiedział, że FTI byłoby zachwycone, gdyby nowy rząd podjął w tym celu konkretne kroki, i ma nadzieję, że szybko zostaną wprowadzone nowe środki w celu zmniejszenia obciążeń finansowych dla przedsiębiorstw i obywateli w kraju.

Przewodniczący FTI powiedział, że podniesienie cen energii i oleju napędowego przyniesie korzyści wszystkim stronom, a także zwiększy siłę nabywczą. Doradził jednak rządowi, aby ponownie rozważył plany podniesienia w tym roku płacy minimalnej do 600 bahtów dziennie, podkreślając spowolnienie gospodarcze i wysokie stopy procentowe jako wyzwania dla przedsiębiorstw. Podwyższona płaca minimalna nałożyłaby większe obciążenie finansowe na te firmy, zwłaszcza te, które borykają się z trudnościami w obecnej sytuacji.

Tymczasem premier Srettha Thavisin spotkała się niedawno z delegacją Partii Zjednoczonego Narodu Tajlandii, na której czele stoi Supattanapong Punmeechaow, wicepremier i minister energii poprzedniego rządu.

Dyskusja skupiała się na polityce rządu, w szczególności na strategiach obniżania cen energii i paliw.

Premier wskazał, że po pierwszym posiedzeniu rządu poinformuje opinię publiczną o możliwości niezwłocznego wdrożenia inicjatyw mających na celu obniżenie kosztów energii elektrycznej.

Supattanapong, który ma zachować funkcję ministra energii w nowym rządzie, powiedział, że spotkanie posłużyło jako wstępna wymiana zdań, po której nastąpią formalne dyskusje pomiędzy przywódcami partii i kadrą kierowniczą.

Minister zauważył także, że wśród tematów rozmów z nowym premierem znalazła się potencjalna kontrola cen gazu kuchennego. Dalsze dyskusje pomiędzy nową administracją a Ministerstwem Energii zadecydują o wykonalności tych inicjatyw.

Powyższe jest komunikatem prasowym Departamentu PR rządu Tajlandii.

Oryginalne artykuły: FTI popiera zobowiązanie do obniżenia rachunków za energię elektryczną i cen oleju napędowego, PM i UTN omawiają ceny energii i paliw

Zapisz się!
Tanakorn Panyadee
Najnowszy tłumacz wiadomości lokalnych w The Pattaya News. Aim ma XNUMX lata, obecnie mieszka i studiuje ostatni rok studiów w Bangkoku. Interesuje się tłumaczeniem na język angielski, opowiadaniem historii i przedsiębiorczością, wierzy, że ciężka praca jest nieodzownym składnikiem każdego sukcesu na tym świecie.