Premier Tajlandii przedstawia parlamentowi nową politykę rządu

Krajowy —

Premier Srettha Thavisin przedstawiła parlamentowi nową politykę rządu 11 września, dzieląc ją na dwufazowy plan mający na celu sprostanie wyzwaniom gospodarczym i społecznym Tajlandii odziedziczonym po poprzedniej administracji.

W perspektywie krótkoterminowej rząd zamierza złagodzić problemy zadłużeniowe rolników, wesprzeć MŚP dotknięte pandemią i pobudzić wzrost gospodarczy poprzez rozdawanie cyfrowych portfeli o wartości 10,000 XNUMX bahtów. Srettha stwierdziła, że ​​obecna sytuacja gospodarcza jest niepokojąca, charakteryzująca się dużą koncentracją PKB w kilku sektorach, spadkiem eksportu oraz podwyższonym poziomem długu gospodarstw domowych i sektora publicznego.

Ponadto premier Srettha przyznał, że istnieją głębokie podziały polityczne oraz narastające problemy korupcji, narkotyków, przestępczości i ubóstwa. Do bezpośrednich priorytetów rządu należy reforma konstytucyjna mająca na celu zwiększenie udziału społeczeństwa, przywrócenie zaufania do praworządności i zajęcie się pilnymi kwestiami społecznymi. W perspektywie średnio- i długoterminowej rząd planuje skoncentrować się na rozszerzaniu umów o wolnym handlu, zwiększaniu przywilejów tajskiego paszportu, rozwoju przemysłu ekologicznego i zaawansowanych technologii, inwestowaniu w infrastrukturę oraz zwiększaniu dochodów z rolnictwa i rybołówstwa.

Ponadto rząd dąży do poprawy dostępu własności gruntów, zainicjowania reform edukacji, promowania badań i uczenia się przez całe życie, modernizacji sił zbrojnych, zwalczania narkomanii, zapewnienia jakości środowiska oraz ulepszenia systemów opieki zdrowotnej i opieki społecznej.

Posłowie opozycji kwestionują jednak wykonalność wielu polityk rządu, w szczególności inicjatywy portfela cyfrowego, powołując się na obawy dotyczące adekwatności budżetu.

Krytykowali także tę politykę za „bezkierunkową”, gdyż większość z nich nie przewidywała jasnych harmonogramów ich wdrożenia.

Oryginalna wersja tego artykułu pojawiła się na naszej siostrzanej witrynie The Pattaya News, której właścicielem jest nasza firma macierzysta TPN media.

Goong Nang jest tłumaczem wiadomości, który przez wiele lat pracował zawodowo dla wielu organizacji informacyjnych w Tajlandii, a od czterech lat współpracuje z The Pattaya News. Specjalizuje się przede wszystkim w wiadomościach lokalnych z Phuket, Pattaya, a także w wiadomościach krajowych, ze szczególnym uwzględnieniem tłumaczeń z języka tajskiego na angielski i pracy jako pośrednik między reporterami a pisarzami anglojęzycznymi. Pochodzi z Nakhon Si Thammarat, ale mieszka w Phuket i Krabi, z wyjątkiem dojazdów do pracy między nimi.