Nowe badanie Krajowego Urzędu Statystycznego i UNICEF ujawnia, że ​​dzieci w południowych prowincjach Tajlandii mają opóźnienia w szczepieniach, żywieniu i nauce

KOMUNIKAT PRASOWY:

SONGKHLA, Tajlandia, 27 września 2023 r. – Chociaż w Tajlandii poczyniono postępy w wielu obszarach zdrowia i dobrostanu dzieci, dzieci mieszkające w regionie południowym w dalszym ciągu borykają się z poważnymi niedogodnościami i pozostają w tyle za swoimi rówieśnikami w takich obszarach, jak odżywianie, szczepienia, uczęszczanie do szkoły i umiejętności uczenia się. Takie wnioski płyną z opublikowanego dzisiaj nowego badania przeprowadzonego na poziomie prowincji przez Krajowy Urząd Statystyczny (NSO) i UNICEF.

Nowa "Sprawozdanie 12 wybranych prowincji Tajlandii” pochodzi z badania Thai Multiple Indicator Cluster Survey (MICS) – największego krajowego badania dotyczącego sytuacji dzieci i kobiet w Tajlandii. Główny raport MICS został opublikowany wcześniej przez NSO i UNICEF, w lipcu 2023 r. Nowy raport na poziomie prowincji analizuje kluczowe kwestie wpływające na dobrostan i rozwój dzieci w niektórych prowincjach Tajlandii znajdujących się w najbardziej niekorzystnej sytuacji – w tym w sześciu południowych prowincjach Ranong, Songkhla, Satun i Pattani , Yala i Narathiwat.

„To badanie podkreśla sytuację dzieci i kobiet na poziomie prowincji oraz wskazuje kluczowe czynniki, które wpływają na ich dobrostan” – stwierdziła. Dr Piyanuch Wutthisorn, dyrektor generalny Krajowego Urzędu Statystycznego. „Dane służą jako przydatne narzędzie do kształtowania polityki i wdrażania środków odpowiednich dla każdej prowincji. Pomaga także monitorować postęp w realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju (SDG) i realizować politykę krajową opartą na zasadzie nie pozostawiania nikogo w tyle.”

W raporcie podkreślono pewne pozytywne ustalenia dotyczące dzieci w południowych prowincjach. W porównaniu z innymi regionami w tych województwach więcej dzieci mieszkało z biologicznymi rodzicami. W całym kraju jedno na czworo dzieci poniżej 18 roku życia żyje z dala od swoich biologicznych rodziców, ale w południowych prowincjach liczba ta spadła do poniżej 20%. Dorastanie z rodzicami ma bardzo pozytywny wpływ na dobrostan dzieci, ale inne ustalenia sugerują, że obraz jest bardziej niepokojący.

Szczepienia stanowią szczególny obszar zainteresowania na głębokim południu. Z raportu wynika, że ​​83 procent jednorocznych dzieci w całym kraju jest w pełni zaszczepionych przeciwko takim chorobom, jak odra, polio i gruźlica. na południu poziom zaszczepienia jest znacznie niższy, wynoszący odpowiednio 44%, 29% i 27% w Yala, Narathiwat i Pattani.

Dzieci mieszkające na południu również doświadczają najwyższego wskaźnika niedożywienia, co może zaszkodzić ich rozwojowi i dobrostanowi przez całe życie. Według badania wskaźnik zahamowania wzrostu wśród dzieci poniżej piątego roku życia w prowincji Ranong wynosi 26 procent, co stanowi dwukrotność średniej krajowej wynoszącej 13 procent. Wskaźniki są również niepokojąco wysokie w Yala, Pattani i Narathiwat i wynoszą 20 procent.

Ponadto wyniszczenie – stan, w którym dziecko jest zbyt chude w stosunku do swojego wzrostu – wśród dzieci poniżej piątego roku życia w prowincji Songkhla wynosi 26 procent, czyli prawie czterokrotnie więcej niż średnia krajowa wynosząca 7 procent. W prowincji Narathiwat odsetek ten jest ponad dwukrotnie wyższy i wynosi 16%.

Badanie prowincji z 2022 r. również wykazało Wczesna edukacja i umiejętności uczenia się to kolejny poważny problem dzieci mieszkających na południu. W prowincji Yala 57 procent dzieci w wieku 3–4 lat uczęszczało do wczesnej edukacji, w porównaniu z 75 procentami w kraju. Wskaźniki są również bardzo niskie w prowincjach Ranong i Narathiwat i wynoszą odpowiednio 61% i 65%.

Ponadto, podczas gdy większość dzieci na głębokim południu uczęszcza do szkoły podstawowej, jedynie 15 procent dzieci w wieku 7–8 lat (wiek dla klas 2 i 3) w prowincji Narathiwat posiada podstawową umiejętność czytania, czyli znacznie mniej niż średnia krajowa wynosząca 47 na cent. Wskaźniki są również wyjątkowo niskie w prowincjach Pattani i Yala i wynoszą 17% i 27%.

Region południowy charakteryzuje się także najwyższymi wskaźnikami pozaszkolnymi na poziomie ponadgimnazjalnym. W całej Tajlandii 15 procent dzieci nie uczęszcza do szkół średnich II stopnia, ale odsetek ten jest wyższy w prowincjach Narathiwat, Pattani i Ranong – odpowiednio 21 procent, 20 procent i 19 procent. Odsetek osób nieuczęszczających do szkoły jest najwyższy wśród chłopców.

Badanie wykazało również, że więcej dzieci ma dostęp do urządzeń elektronicznych i spędza z nimi więcej czasu, bawiąc się nimi, a mniej dzieci czyta książki w domu. W Narathiwat jedynie 13 procent dzieci poniżej piątego roku życia ma w domu co najmniej 3 książki dla dzieci, podczas gdy w prowincjach Satun, Songkhla i Pattani ma je prawie jedna piąta dzieci. Średnia krajowa wynosi 36 proc.

„Jestem przekonana, że ​​wyniki badania zostaną wykorzystane do planowania polityki mającej na celu poprawę życia dzieci i kobiet na poziomie prowincji” – stwierdziła Jessada Jitrat, gubernator prowincji Songkhla. „Będzie to obejmować wiele obszarów, w tym promowanie kompleksowych usług w zakresie zdrowia reprodukcyjnego, odpowiedniego odżywiania dzieci, sprawiedliwego dostępu do wysokiej jakości usług edukacyjnych, a także wzmacniania pozytywnej dyscypliny i pokojowych zachowań w rodzinie”.

„To sygnał alarmowy dla całego narodu” – stwierdził Severine Leonardi, zastępca przedstawiciela UNICEF na Tajlandię. „Raport pomaga nam wyraźniej dostrzec, że dzieci mieszkające w południowych prowincjach przygranicznych stoją przed kilkoma krytycznymi wyzwaniami, które, jeśli nie podejmiemy działań, będą miały negatywne konsekwencje na całe życie dla ich rozwoju i dobrostanu. Musimy wszyscy współpracować, aby pilnie zaradzić tej sytuacji. Jeśli chcemy mieć pewność, że w nadchodzących latach żadne dziecko w Tajlandii nie zostanie pozostawione bez pomocy, będzie to wymagało silnej woli politycznej ze strony rządu i zaangażowania wszystkich zainteresowanych stron”.

Poprzedni to komunikat prasowy opublikowany za pełną zgodą i autoryzacją organizacji wymienionych w materiałach PR i mediach TPN. Oświadczenia, przemyślenia i opinie organizacji biorącej udział w komunikacie prasowym są całkowicie ich własnymi i niekoniecznie muszą odzwierciedlać wypowiedzi mediów TPN i jej pracowników.

Obraz po treści postu
Goong Nang jest tłumaczem wiadomości, który przez wiele lat pracował zawodowo dla wielu organizacji informacyjnych w Tajlandii, a z The Pattaya News od ponad czterech lat. Specjalizuje się przede wszystkim w wiadomościach lokalnych z Phuket, Pattaya, a także w wiadomościach krajowych, ze szczególnym uwzględnieniem tłumaczeń z języka tajskiego na angielski i pracy jako pośrednik między reporterami a pisarzami anglojęzycznymi. Pochodzi z Nakhon Si Thammarat, ale mieszka w Phuket i Krabi, z wyjątkiem dojazdów do pracy między nimi.