Parlament akceptuje publiczne projekty ustaw dotyczących równości i tożsamości

KOMUNIKAT PRASOWY:

Parlament przyjął trzy publiczne projekty ustaw mających na celu rozwiązanie kluczowych kwestii społecznych. Projekty przedstawione w imieniu społeczeństwa skupiają się na legalizacji małżeństw osób tej samej płci, promowaniu akceptacji płci i przedefiniowaniu prostytucji.

Propozycje te przyjął pierwszy wicemarszałek Izby Reprezentantów Padipat Suntiphada.

Pierwszy projekt, znany jako ustawa o równości małżeńskiej, ma na celu zmianę art. 1448 kodeksu cywilnego i handlowego. Obecnie sekcja ta ogranicza małżeństwo wyłącznie do par heteroseksualnych. Proponowana zmiana rozszerzyłaby prawo do zawarcia małżeństwa na każdą parę, niezależnie od jej płci.

Drugi projekt, zatytułowany „Tożsamość płciowa, ekspresja płciowa i seksualność”, opowiada się za oficjalnymi certyfikatami potwierdzającymi płeć, którą dana osoba sama określiła. Trzeci projekt natomiast dotyczy nowelizacji ustawy o zapobieganiu i zwalczaniu prostytucji z 1996 r. Ma na celu przedefiniowanie prostytutek jako osób wykonujących zawody prawnicze cieszące się równymi prawami i swobodą pracy bez dyskryminacji.

Wszystkie trzy ustawy mają wspólny cel: zapewnienie równości płci oraz wspieranie akceptacji i równego traktowania jednostek, niezależnie od ich płci, tożsamości seksualnej czy zawodu.

Wzywa się Parlament do poważnego rozważenia tych projektów, ponieważ stanowią one szansę na zapewnienie równości i sprawiedliwości wszystkim członkom społeczeństwa. Poprzedni parlament nie przyjął podobnych przepisów, co podkreśliło pilność zajęcia się tymi kwestiami.

Padipat zapewnił przedstawicieli, że Parlament dokładnie zapozna się z projektami i przy najbliższej okazji zorganizuje przesłuchanie publiczne.

Powyższe jest komunikatem prasowym Departamentu PR rządu Tajlandii.

Obraz po treści postu
Goong Nang jest tłumaczem wiadomości, który przez wiele lat pracował zawodowo dla wielu organizacji informacyjnych w Tajlandii, a z The Pattaya News od ponad czterech lat. Specjalizuje się przede wszystkim w wiadomościach lokalnych z Phuket, Pattaya, a także w wiadomościach krajowych, ze szczególnym uwzględnieniem tłumaczeń z języka tajskiego na angielski i pracy jako pośrednik między reporterami a pisarzami anglojęzycznymi. Pochodzi z Nakhon Si Thammarat, ale mieszka w Phuket i Krabi, z wyjątkiem dojazdów do pracy między nimi.