Ministerstwo Obrony przedstawia politykę zarządzania powodzią i nowoczesnej armii

KOMUNIKAT PRASOWY:

BANGKOK (NNT) – Niedawne oświadczenie polityczne Ministerstwa Obrony podkreśla potrzebę przygotowania przez jednostki wojskowe planów reagowania na powódź, aby pomóc ludności cywilnej. Nastąpiło to po posiedzeniu Rady Obrony, na którym nakreślono roczną politykę budżetową podlegającą jurysdykcji Ministerstwa Obrony, mającą na celu usprawnienie administracji i zapewnienie sprawnego funkcjonowania ministerstwa.

Polityka ta skupia się głównie na zajęciu się sytuacją powodziową. Ministerstwo poleciło wszystkim jednostkom wojskowym posiadanie planów zwalczania potencjalnych powodzi. Podkreślono natychmiastowe działania, takie jak ewakuacja obywateli, rozmieszczenie kuchni polowych, zapewnienie zaopatrzenia i pojazdów oraz działania mające na celu odbudowę po powodzi.

Polityka obronna jest podzielona na segmenty ogólne i szczegółowe. Ogólna polityka jest zgodna z powiązanymi przepisami, strategiami krajowymi i polityką rządu, aby zapewnić wymierne rezultaty w zakresie bezpieczeństwa narodowego, zarządzania ministerstwami i rozwoju wojskowego. Specyficzna polityka naciska na szybką modernizację wojska, podkreślając jego kluczową rolę w bezpieczeństwie państwa XXI wieku i jako podmiotu wiarygodnego dla społeczeństwa.

Centralnym elementem polityki obronnej jest osiem głównych obszarów zainteresowania. Obejmują one przejście na system dobrowolnego poboru do wojska przy jednoczesnym zapewnieniu optymalnej liczby poborów; aktualizacja struktury wojskowej pod kątem zwinności i współczesnych wymagań. Inne obszary to rekalibracja struktur agencyjnych Ministerstwa Obrony Narodowej i modernizacja programu szkolenia wojskowego.

Minister Obrony Narodowej nalega, aby wszystkie jednostki przyjęły te ramy, wspierając jednolite podejście do ich misji.

Powyższe jest komunikatem prasowym Departamentu PR rządu Tajlandii.

Obraz po treści postu
Goong Nang jest tłumaczem wiadomości, który przez wiele lat pracował zawodowo dla wielu organizacji informacyjnych w Tajlandii, a z The Pattaya News od ponad czterech lat. Specjalizuje się przede wszystkim w wiadomościach lokalnych z Phuket, Pattaya, a także w wiadomościach krajowych, ze szczególnym uwzględnieniem tłumaczeń z języka tajskiego na angielski i pracy jako pośrednik między reporterami a pisarzami anglojęzycznymi. Pochodzi z Nakhon Si Thammarat, ale mieszka w Phuket i Krabi, z wyjątkiem dojazdów do pracy między nimi.