Komitet Praw Dziecka ONZ wzywa do ochrony prawa dzieci do czystego, zdrowego i zrównoważonego środowiska w Azji Południowo-Wschodniej

KOMUNIKAT PRASOWY:

W obliczu pogłębiającego się kryzysu klimatycznego, dobrzertnerowie zbierają się w Bangkoku, aby rozpoznać i potwierdzić nowe obowiązki w zakresie ochrony życia i przyszłości dzieci

BANGKOK, 9 listopada 2023 r – W obecności Komitetu Praw Dziecka ONZ, Komentarz Ogólny nr. 26 został dziś oficjalnie zainaugurowany w Azji Południowo-Wschodniej podczas wydarzenia zorganizowanego przez Biuro Regionalne UNICEF na Azję Wschodnią i Pacyfik w Bangkoku.

Nowy Komentarz ogólny, opublikowany w sierpniu, po raz pierwszy wyraźnie odnosi się do sytuacji kryzysowej klimatycznej i związanych z nią obowiązków państw w zakresie ochrony życia i dobrostanu dzieci w ramach Konwencji ONZ o prawach dziecka.

Gospodarzem publikacji Komentarza w Azji Południowo-Wschodniej był UNICEF we współpracy z OHCHR, UNEP, Koalicją na rzecz Praw Dziecka w Azji, Międzynarodową Siecią na rzecz Praw Dziecka, Centrum Informacji o Prawach Dziecka, Save The Children, World Vision i Terre Des Hommes.

W przemówieniu podczas regionalnej inauguracji przewodnicząca Komisji Praw Dziecka Ann Skelton stwierdziła: „Dzieci umieściły swoje obawy dotyczące środowiska i zmiany klimatu na pierwszym miejscu w programie działań. Komentarz ogólny nr 26 uznaje to i zapewnia prawne i praktyczne wskazówki dla państw i sektora biznesowego dotyczące przestrzegania praw dzieci w kontekście potrójnego kryzysu planetarnego”.

Zgodnie z naciskiem zawartym w Komentarzu ogólnym na roli dzieci i młodzieży w kierowaniu dyskursem klimatycznym na całym świecie, regionalną inaugurację w Bangkoku współorganizowali młodzi ludzie. Młodzi zwolennicy z Kambodży i Wietnamu również nawiązali kontakt wirtualny, aby podzielić się swoimi doświadczeniami w zakresie wspierania zmian klimatycznych i podkreślić potrzebę podjęcia pilnych działań w celu rozwiązania problemu utraty różnorodności biologicznej i rosnącego zanieczyszczenia.

Prim Yong, 17-letnia działaczka na rzecz młodzieży z Tajlandii, powiedziała: „Powietrze niskiej jakości oznacza niską jakość życia i wpływa na moje prawa, Twoje prawa i prawa naszych dzieci. Zadbaj o klimat już teraz.”

Komentarz ogólny precyzuje, że państwa są odpowiedzialne nie tylko za ochronę praw dzieci przed bezpośrednią szkodą, ale także za przewidywalne naruszenia ich praw w przyszłości na skutek działań państw – lub zaniechania – obecnie. Ponadto podkreśla, że ​​państwa mogą zostać pociągnięte do odpowiedzialności nie tylko za szkody dla środowiska powstałe na ich granicach, ale także za szkodliwe skutki szkód dla środowiska i zmian klimatycznych poza ich granicami. Szczególną uwagę należy zwrócić na nieproporcjonalne szkody, jakich doświadczają dzieci znajdujące się w niekorzystnej sytuacji.

Przyjęcie niniejszego Komentarza ogólnego było następstwem szeregu konsultacji osobistych i internetowych z dziećmi ze 121 krajów oraz konsultacji regionalnych w Azji i Ameryce Południowej. Na podstawie 170 pisemnych zgłoszeń od państw, podmiotów Organizacji Narodów Zjednoczonych, krajowych instytucji praw człowieka, społeczeństwa obywatelskiego i 16,331 XNUMX komentarzy samych dzieci potwierdzono, że ogólny komentarz jest reprezentatywny dla różnorodnych doświadczeń i najlepszego interesu dzieci na całym świecie.

Po inauguracji regionalnej wiceprzewodnicząca Komisji Praw Dziecka Sopio Kiladze stwierdziła: „Zdrowe, czyste i zrównoważone środowisko ma kluczowe znaczenie, aby dzieci mogły cieszyć się prawami zapisanymi w Konwencji. Potrzebujemy silnego zaangażowania państw, biznesu i ich skutecznych działań. Jednak nieunikniona jest również ścisła współpraca wszystkich zainteresowanych stron. Jesteśmy to winni naszym dzieciom.

Komentarz Ogólny jest znaczącym kamieniem milowym i jest wynikiem globalnego, regionalnego i międzypokoleniowego zaangażowania i stwierdza, że ​​poglądy dzieci muszą być brane pod uwagę przy podejmowaniu decyzji dotyczących ochrony środowiska, a także podkreśla kluczową rolę edukacji ekologicznej w przygotowaniu dzieci do podejmowania działań, wspierania i promowania chronić się przed szkodami dla środowiska.

„Chłopcy i dziewczęta w Azji Wschodniej i Pacyfiku stoją na pierwszej linii frontu światowego kryzysu klimatycznego. Doświadczają sześciokrotnie więcej katastrof klimatycznych niż ich dziadkowie zaledwie 50 lat temu” – powiedziała Debora Comini, dyrektor regionalna UNICEF na Azję i Pacyfik. „Żadna agencja, organizacja czy rząd nie może zająć się zmianami klimatycznymi i ich wpływem na dzieci. Niezwykle istotne jest, abyśmy współpracowali, w tym z sektorem biznesowym, w celu zapewnienia dzieciom praw do przetrwania, ochrony, rozwoju i uczestnictwa”.

 

Obraz po treści postu
Goong Nang jest tłumaczem wiadomości, który przez wiele lat pracował zawodowo dla wielu organizacji informacyjnych w Tajlandii, a z The Pattaya News od ponad czterech lat. Specjalizuje się przede wszystkim w wiadomościach lokalnych z Phuket, Pattaya, a także w wiadomościach krajowych, ze szczególnym uwzględnieniem tłumaczeń z języka tajskiego na angielski i pracy jako pośrednik między reporterami a pisarzami anglojęzycznymi. Pochodzi z Nakhon Si Thammarat, ale mieszka w Phuket i Krabi, z wyjątkiem dojazdów do pracy między nimi.