Rząd Tajlandii zapewni gubernatorom władzę na poziomie dyrektora generalnego

KOMUNIKAT PRASOWY:

Rada Ministrów przyjęła propozycję przyznania wojewodom uprawnień na poziomie dyrektora generalnego spółki, co jest zgodne z jej polityką decentralizacji. Decyzja ta została podjęta na posiedzeniu rządu i ma obowiązywać od 1 października 2024 r. w roku budżetowym 2025.

Zgodnie z nową polityką wojewodowie będą mieli uprawnienia do przeprowadzania ocen pracowniczych, dostosowywania wynagrodzeń, przyznawania specjalnych nagród i podejmowania działań dyscyplinarnych wobec urzędników wyższego szczebla w swoich województwach. Jest to zgodne z art. 53 dekretu królewskiego z 2022 r. w sprawie zintegrowanej administracji obszarowej.

Krajowa Rada Rozwoju Gospodarczego i Społecznego (NESDC) przedstawiła tę propozycję, która obejmuje wprowadzenie kluczowych wskaźników wydajności (KPI) w celu pomiaru osiągnięć prowincji. Te wskaźniki KPI będą odgrywać rolę w decyzjach rządu dotyczących alokacji budżetu i planów rozwoju. Prowincjom polecono przygotowanie 20-letnich perspektyw rozwoju prowincji i wyszczególnienie bieżących rocznych planów rozwoju.

Zestawienie tych danych dla Biura Budżetowego w celu uwzględnienia ich w podziale budżetu państwa powierzono także Ministerstwu Spraw Wewnętrznych. Oczekuje się, że gubernatorzy wkrótce otrzymają formalne informacje na temat ich nowych ról i obowiązków wynikających z niniejszego dekretu.

Powyższe jest komunikatem prasowym Departamentu PR rządu Tajlandii.

Goongnang Suksawat
Goong Nang jest tłumaczem wiadomości, który przez wiele lat pracował zawodowo dla wielu organizacji informacyjnych w Tajlandii, a z The Pattaya News od ponad czterech lat. Specjalizuje się przede wszystkim w wiadomościach lokalnych z Phuket, Pattaya, a także w wiadomościach krajowych, ze szczególnym uwzględnieniem tłumaczeń z języka tajskiego na angielski i pracy jako pośrednik między reporterami a pisarzami anglojęzycznymi. Pochodzi z Nakhon Si Thammarat, ale mieszka w Phuket i Krabi, z wyjątkiem dojazdów do pracy między nimi.