Propozycja umieszczenia graficznych etykiet ostrzegawczych na alkoholu w Tajlandii wywołuje silny sprzeciw

Krajowy-

W dniu 28 lutego 2024 r. pan Taopiphop Limjittrakorn, poseł Partii Ruch Naprzód oraz odpowiednie agencje otrzymały pismo od pana Charoena Charoenchai i przedstawicieli branży napojów alkoholowych, w którym protestuje przeciwko projektowi komunikatu Komisji Kontroli Napojów Alkoholowych w sprawie graficznych etykiet opakowań do napojów alkoholowych.

Charoen wyraziła obawę, że proponowane etykiety, które zawierają graficzne obrazy dotyczące zdrowia, takie jak sczerniałe wątroby, śmiertelne wypadki samochodowe i umierający pacjenci, oraz komunikaty ostrzegawcze zajmujące od 30% do 50% powierzchni opakowań, mogą mieć niekorzystny wpływ na turystykę. Byłoby to podobne do obecnych przepisów dotyczących opakowań papierosów w Tajlandii, ale miałoby również zastosowanie do pojedynczych puszek i butelek.

Charoen argumentowała, że ​​tak rygorystyczne wymogi mogą zniechęcić turystów, zwłaszcza tych, którzy lubią życie nocne i zajęcia związane z alkoholem w Tajlandii. To z kolei może potencjalnie zaszkodzić dostawcom usług rozrywkowych w sektorze turystycznym.

W odpowiedzi na skargę Taopiphop podkreślił znaczenie rozważenia wpływu na turystykę, zauważając, że wzrost gospodarczy Tajlandii w dużym stopniu zależy od swojej branży turystycznej. Stwierdził, że rygorystyczne wymagania dotyczące opakowań graficznych mogą stworzyć negatywny wizerunek Tajlandii, w tym hoteli, restauracji i miejsc rozrywki.

Istniały również obawy, że luksusowe importowane marki alkoholi, w tym wyborne wina, staną zdecydowanie przeciwko etykietom ze względu na potencjalne szkody dla wizerunku ich marki i mogą potencjalnie zaprzestać sprzedaży swoich cenionych marek w Tajlandii.

Pojawiły się również obawy, w jaki sposób taka propozycja podniosłaby koszty operacyjne sprzedawców napojów alkoholowych i dyskryminowała niewielki tajski przemysł napojów i rzemiosła, który opierał się na unikalnych dziełach sztuki i projektach swoich produktów.

Taopiphop wspomniał dalej, że nadzór tajskiego Ministra Zdrowia Publicznego Cholnana Srikaewa nad urzędnikami państwowymi budzi wątpliwości, zwłaszcza że zmiany w rządzie Tajlandii były bliskie zatwierdzenia ustawy o kontroli alkoholu, która miała zostać przedstawiona parlamentowi w przyszłym miesiącu.

Partia Move Forward zaproponowała zmiany w obowiązującej ustawie o kontroli alkoholu, uważając, że urzędnicy państwowi nie powinni tworzyć swoich regulaminów, gdyż jest to sprzeczne z zasadami prawa i etyką – zauważył Taopiphop.

Początkowo zgłaszano, że etykiety na opakowaniach napojów alkoholowych nie będą egzekwowane natychmiast, ponieważ możliwe jest rozpatrzenie opinii, stwierdził Taopiphop.

Ten artykuł pierwotnie ukazał się na naszej siostrzanej stronie The Pattaya News.

Zapisz się!
Kittisaka Phalaharna
Kittisak ma pasję do wycieczek, niezależnie od tego, jak trudne będzie to podróżowanie, będzie podróżować w stylu pełnym przygód. Jeśli chodzi o jego zainteresowania fantastyką, częścią jego duszy są gatunki detektywistyczne w powieściach i książkach o tematyce sportowej. Pracuje dla Pattaya News jako najnowszy pisarz.