Sondaż NIDA: Większość Tajlandczyków popiera zmianę klasyfikacji konopi indyjskich na narkotyki; Publiczność stawia na wykorzystanie medyczne zamiast rekreacyjne

Krajowy-

19 maja 2024 r. pierwszy w Tajlandii ośrodek badawczy, NIDA Poll, publicznie ujawnił wyniki ankiety przeprowadzonej w dniach 14–15 maja wśród 1,310 osób na temat propozycji zmiany klasyfikacji konopi indyjskich na nielegalny narkotyk.

Według NIDA dane zebrano od 1,310 osób w wieku powyżej 15 lat, reprezentujących różne kariery i dochody w całej Tajlandii. Badanie zostało przeprowadzone metodą wieloetapowego doboru próby, w formie wywiadów telefonicznych. Poinformowano, że wartość ufności wynosiła 97% aby wyniki były dokładne przez geodetów.

Jak wynika z badania opinii publicznej nt wobec konopie indyjskie jako narkotyk, 53.74% respondentów zgodziło się z tym, ale stwierdziło, że mają one również korzyści medyczne i ekonomiczne, 33.59% zgodziło się i stwierdziło, że konopie indyjskie nie przynoszą żadnych korzyści, 11.60% nie zgodziło się, a 1.07% nie było pewnych.

Jeśli chodzi o opinie społeczne na temat polityki rządu dotyczącej konopi indyjskich, 74.58% respondentów wskazało, że powinna ona służyć wyłącznie celom medycznym i terapeutycznym, 19.39% wskazało, że rząd nie powinien wdrażać żadnej polityki wspierającej konopie indyjskie lub produkty z konopi indyjskich, 10.53% uważa, że ​​powinien wspierać legalne produkty z konopi indyjskich, przy czym 7.40% wskazało, że na zwiększenie dochodów ogółu społeczeństwa, 3.21% na wspieranie celów rekreacyjnych, a 0.99% nie było pewnych lub nie odpowiedział.

W kwestii przeklasyfikowania konopi indyjskich jako narkotyku zdecydowanie zgodziło się 60.38% respondentów15.27% raczej się zgodziło, 14.50% zdecydowanie się nie zgodziło, 8.93% raczej się nie zgodziło, a 0.92% nie było pewnych lub nie udzieliło odpowiedzi.

Jeśli chodzi o odszkodowania dla hodowców lub przedsiębiorstw zajmujących się konopiami indyjskimi w przypadku zmiany klasyfikacji konopi indyjskich na nielegalny narkotyk, 46.95% respondentów uważa, że ​​rząd nie powinien nikomu wypłacać rekompensat, 35.03% uważało, że rząd powinien zrekompensować zarówno hodowcom konopi indyjskich, jak i przedsiębiorstwom, 10.08% stwierdziło, że rekompensatę powinni otrzymać tylko rolnicy, 2.06% stwierdziło, że rekompensatę powinni otrzymać tylko producenci konopi indyjskich, a 5.88% nie było pewnych lub nie udzieliło odpowiedzi.

Wreszcie Jeśli chodzi o ich doświadczenia z konopiami indyjskimi, 68.93% respondentów stwierdziło, że nie ma żadnego doświadczenia z konopiami indyjskimi, a 31.07% miało pewne doświadczenie.
Wśród osób mających doświadczenie z konopiami indyjskimi (407 respondentów) 52.58% używało ich w żywności lub napojach, 34.64% paliło lub spożywało je, 22.36% używało ich do celów medycznych, 15.97% uprawiało konopie indyjskie, a 0.98% miało doświadczenie w uprawach komercyjnych przetwarzanie i handel produktami z konopi indyjskich.

Ankieta ta jest następstwem rosnącej debaty między rządem Tajlandii a grupami zwolenników konopi indyjskich w związku z propozycją zmiany klasyfikacji konopi indyjskich jako nielegalnego narkotyku, o czym obszernie informowaliśmy, np. tutaj.

Grupy prokonopne protestowali już przeciwko tej propozycji i wysyłali rządowi Tajlandii groźby prawne i oficjalne pisma, protestując przeciwko propozycji, która zasadniczo ponownie penalizowałaby konopie indyjskie w Tajlandii, z wyjątkiem zastosowań medycznych, zgodnie z surowymi przepisami rządowymi, co pozbawiłoby ludzi możliwości uprawy niewielkich ilości w domu i mogłoby narazić ludzi na wysokie grzywny lub wysokie kary więzienia nawet w przypadku niewielkich kwot marihuany.

Trwająca debata na temat tego, co zrobić z konopiami indyjskimi w Tajlandii, w której obie strony mają zupełnie odmienne poglądy, trwa już dwa lata od czasu dekryminalizacji konopi indyjskich, ale opozycja walczyła o finalizację przepisów regulujących tę branżę, pozostawiając ją w szarej strefie prawnej do tej daty.

Oryginalna wersja tego artykułu pojawiła się na naszej siostrzanej witrynie The Pattaya News, której właścicielem jest nasza firma macierzysta TPN media.

Zapisz się!
Goongnang Suksawat
Goong Nang jest tłumaczem wiadomości, który przez wiele lat pracował zawodowo dla wielu organizacji informacyjnych w Tajlandii, a z The Pattaya News od ponad czterech lat. Specjalizuje się przede wszystkim w wiadomościach lokalnych z Phuket, Pattaya, a także w wiadomościach krajowych, ze szczególnym uwzględnieniem tłumaczeń z języka tajskiego na angielski i pracy jako pośrednik między reporterami a pisarzami anglojęzycznymi. Pochodzi z Nakhon Si Thammarat, ale mieszka w Phuket i Krabi, z wyjątkiem dojazdów do pracy między nimi.