Rząd Tajlandii wprowadza wizę do Tajlandii dla cyfrowych nomadów i pracowników długoterminowych

Krajowy-

28 maja 2024 r. po posiedzeniu gabinetu rzecznik rządu Tajlandii Chai Watcharong ogłosił nowe środki i wytyczne w zakresie wydawania wiz mające na celu promowanie turystyki i stymulowanie gospodarki Tajlandii.

TPN Media ostrzega jednak, że wiele szczegółowych informacji na temat wiz oraz ewentualnych dodatkowych wymogów i potencjalnych przepisów nie zostało jeszcze wyjaśnionych lub opublikowanych w momencie publikacji prasy i nadal oczekuje na publikację tych informacji, która ma nastąpić na początku czerwca.

Chai oświadczył, że rząd Tajlandii zatwierdził wdrożenie zdecydowanej polityki turystycznej w odpowiedzi na przedłużającą się stagnację gospodarczą Tajlandii i niższe tempo wzrostu PKB w porównaniu z krajami sąsiadującymi. Rząd Tajlandii zamierza przyspieszyć realizację tej polityki do 2024 r., aby wygenerować co najmniej trzy biliony bahtów przychodów z turystyki.

Aby to osiągnąć, tajskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych i odpowiednie agencje zaproponowały trzy proaktywne środki ułatwiające turystykę zagraniczną. Obejmują one zwolnienia z obowiązku wizowego w celach turystycznych, biznesowych i krótkoterminowych, które pozwolą teraz na pobyty do 60 dni, rozszerzając listę zwolnień z 57 do 93 krajów, w tym Australii, Kanady, Francji i innych.

Dodatkowo lista wiz wjazdowych zostanie rozszerzona z 19 do 31 krajów, w tym Chin, Indii, Meksyku i innych.

Dla długoterminowych pracowników-imigrantów i cyfrowych nomadów zostanie wprowadzona nowa kategoria wiz – wiza docelowa do Tajlandii (DTV), która umożliwi pobyt do 180 dni z opłatą za wydanie wizy w wysokości 10,000 XNUMX bahtów i ważną przez pięć lat.

Posiadacze DTV mogą jednorazowo przedłużyć swój pobyt o dodatkowe 180 dni za kolejną opłatą w wysokości 10,000 XNUMX bahtów i mogą poprosić o zmianę rodzaju wizy w kraju, chociaż spowoduje to wygaśnięcie DTV.

Wnioskodawcy DTV muszą przedstawić dowód finansowy osoby wspierającej lub poręczyciela z limitem kredytowym w wysokości co najmniej 500,000 XNUMX bahtów. Prawdopodobnie będzie więcej wymagań dotyczących tej wizy, w tym potencjalny dowód ważnego zatrudnienia w zarejestrowanej firmie, wydany na początku czerwca.

Wiza DTV NIE pozwala „żadnemu” cyfrowemu nomadowi przebywać w Tajlandii przez pięć lat, jak błędnie zauważyły ​​niektóre media. Dla jasności, po uzyskaniu, można go używać przez okres pięciu lat przez 180 dni i jednorazowo przedłużyć o kolejne 180 dni, za każdym razem pobierając opłatę za złożenie wniosku w wysokości 10,000 XNUMX bahtów. Po dwukrotnym użyciu wiza DTV wygasa. Jak już wspomniano, w najbliższej przyszłości rząd Tajlandii opublikuje dodatkowe wymagania i mogą one ulec zmianie.

Prawie na pewno wiza DTV będzie miała konsekwencje podatkowe, ale nie zostało to jeszcze wyjaśnione w chwili publikacji prasy.

Rząd Tajlandii zatwierdził także środki w zakresie wiz krótkoterminowych dla studentów zagranicznych ubiegających się o tytuł licencjata lub wyższy na podstawie wizy nieimigracyjnej. Studenci ci mogą przedłużyć swój pobyt do jednego roku po ukończeniu studiów, aby pracować i podróżować, pod warunkiem posiadania ważnego certyfikatu wydanego przez tajskie Ministerstwo Szkolnictwa Wyższego, Nauki, Badań i Innowacji.
W ramach środków średnioterminowych rząd uprości kody wiz nieimigracyjnych, zmniejszając je z 17 do 7 do września 2024 r.

Dokładne szczegóły na ten temat zostaną ujawnione w ciągu najbliższych kilku miesięcy.
Ponadto zmienione kryteria i warunki dotyczące długoterminowych wiz nieimigracyjnych dla emerytów/emigrantów chcących spędzić późniejsze lata w Tajlandii również wejdą w życie do września 2024 r.

Chociaż w momencie publikacji prasy nie ujawniono wszystkich szczegółów dotyczących zmian w wizach emerytalnych, zauważono, że tWymóg ubezpieczenia zdrowotnego w przypadku wiz nieimigracyjnych (OA) zostanie obniżony z 3,000,000 19 40,000 bahtów do poziomu 400,000 XNUMX bahtów przed pandemią Covid-XNUMX w przypadku opieki ambulatoryjnej i XNUMX XNUMX bahtów w przypadku opieki szpitalnej.

Ponadto do grudnia 47 r. usługi e-Visa zostaną rozszerzone z 94 do 2024 ambasad i konsulatów, aby objąć wszystkie ambasady, konsulaty oraz biura handlowe i gospodarcze Tajlandii na całym świecie.

W przypadku środków długoterminowych ulepszenie systemu elektronicznego zezwolenia na podróż (ETA) dla cudzoziemców zwolnionych z obowiązku wizowego zacznie w pełni funkcjonować do czerwca 2025 r.

TPN Media przekaże dalsze wyjaśnienia i informacje na temat tych zmian po ich opublikowaniu. Chcielibyśmy również podkreślić, że ujawnione informacje mają charakter wstępny i nie zostały jeszcze sfinalizowane przez tajski urząd imigracyjny ani odpowiednie ministerstwa, w związku z czym mogą ulec zmianie.

Ten artykuł pierwotnie ukazał się na naszej siostrzanej stronie The Pattaya News.

Zapisz się!
Kittisaka Phalaharna
Kittisak ma pasję do wycieczek, niezależnie od tego, jak trudne będzie to podróżowanie, będzie podróżować w stylu pełnym przygód. Jeśli chodzi o jego zainteresowania fantastyką, częścią jego duszy są gatunki detektywistyczne w powieściach i książkach o tematyce sportowej. Pracuje dla Pattaya News jako najnowszy pisarz.