Ministerstwo Zdrowia Publicznego zabiega o wkład opinii publicznej w sprawie reklasyfikacji konopi indyjskich w obliczu protestów i nowych przepisów dotyczących kontroli narkotyków

Krajowy —

9 czerwca 45 r. o godz. 11:2024 tajski Minister Zdrowia Publicznego Somsak Thepsuthin przedstawił propozycję przeglądu rozporządzeń ministerialnych dotyczących limitów legalnego posiadania narkotyków na własny użytek w porównaniu z dystrybucją.

Proponowana poprawka sugeruje obniżenie progu z pięciu tabletek metamfetaminy do jednej pigułki określającego osobę zażywającą narkotyki. Zgodnie z tym nowym rozporządzeniem osoby przyłapane na posiadaniu więcej niż jednej pigułki amfetaminy będą uznawane za winne zamiaru dystrybucji, chyba że udowodniono inaczej. Jeśli zostaną zidentyfikowani jako uzależnieni, zostaną skierowani do programów rehabilitacyjnych.

Somsak podkreśliła, że ​​te osoby również zostaną dokładnie zbadane w celu ustalenia źródła nielegalnych substancji, co pociągnie do odpowiedzialności sprzedawców narkotyków. Proponowane regulacje zostaną omówione przez Radę Ministrów, następnie przedstawione Radzie Stanu do dalszej analizy, a na koniec zwrócone do gabinetu do rozpatrzenia. Dziś (11 czerwca) rząd zatwierdził proponowane regulacje zasadniczo.

Zakończenie całego procesu ma nastąpić w czerwcu, po czym ostateczne regulacje zostaną ogłoszone publicznie.

Ponadto Somsak odpowiedział na zapytania tajlandzkich mediów krajowych dotyczące trwające protesty zwolenników konopi indyjskich w siedzibie rządu. Protestujący żądają, aby rząd zastosował metody naukowe w celu określenia przyszłości przepisów dotyczących konopi indyjskich i zapobieżenia ich przeklasyfikowaniu na nielegalny narkotyk.

Somsak zapewnił, że obie strony debaty na temat reklasyfikacji konopi indyjskich zostaną wzięte pod uwagę w celu zapewnienia uczciwości.

Aby zebrać opinię publiczną na ten temat, Somsak poinstruował odpowiednich urzędników rządowych, aby zbierali opinie za pośrednictwem tej strony ta rządowa strona internetowa w ciągu 15 dni. W tym czasie swoje opinie mogą wyrazić zarówno zwolennicy, jak i przeciwnicy reklasyfikacji konopi.

Ostatecznie tajskie Ministerstwo Zdrowia Publicznego, za zgodą Komisji ds. Zapobiegania i Zwalczania Narkotyków (NACC), wyda ostateczne ogłoszenia dotyczące przepisów dotyczących konopi indyjskich. Decyzję tę można podjąć bez dalszej prezentacji rządu lub parlamentu, co zapewnia usprawnienie procesu.

Tymczasem protestujący na rzecz konopi indyjskich woleliby, aby kwestia ta trafiła do większego głosowania lub do parlamentu i skupiła się na regulacji, a nie kryminalizacji konopi indyjskich.

Zwolennicy konopi indyjskich organizują obecnie w Bangkoku całodobowy protest i zobowiązali się nie wyjeżdżać, dopóki rząd Tajlandii nie zgodzi się na kompromis i nie spotka się z nimi pośrodku, decydując się na uregulowanie używania konopi indyjskich zamiast ponownego uznania ich za nielegalne.

Ten artykuł pierwotnie ukazał się na naszej siostrzanej stronie The Pattaya News.

Zapisz się!
Kittisaka Phalaharna
Kittisak ma pasję do wycieczek, niezależnie od tego, jak trudne będzie to podróżowanie, będzie podróżować w stylu pełnym przygód. Jeśli chodzi o jego zainteresowania fantastyką, częścią jego duszy są gatunki detektywistyczne w powieściach i książkach o tematyce sportowej. Pracuje dla Pattaya News jako najnowszy pisarz.